Karel – Chaos, prázdnota a negativita

Pobyt ve tmě jsem si pro sebe ihned po jeho skončení vyhodnotil jako velmi prospěšný a užitečný. Kromě vynikajícího zlepšení kognitivních funkcí (paměti, soustředění, imaginace, …) jsem zaznamenal také mnohem větší klid v každodenním životě a výrazné oživení smyslů. Pobyt ve tmě dojížděl několik dní Některé zajímavé poznatky o fungování lidského myšlení a vnímání jsem …