Podmínky pro pobyt ve tmě

Pravidla pro pobyt ve tměPraktikující plně souhlasí a respektuje v celém rozsahu níže uvedené podmínky provozu chatky pro pobyt ve tmě.

Základní pravidla pro pobyt ve tmě

1. Jsem plnoletý(á) a svéprávný(á) a nic mi nebrání k pobytu ve tmě v zahradní chatce bez oken a svém pobytu ve tmě jsem rozhodl(a) dobrovolně na základě svobodného rozhodnutí.
2. Všechny mnou poskytnuté informace jsou pravdivé.
3. Netrpím žádnou formou psychického onemocnění jako je klaustrofobie, schizofrenie, maniodeprese a dalších , které by mi bránily v pobytu ve tmě.
Pokud jsem někdy takovou nemocí trpěl(a) přikládám potvrzení od ošetřujícího lékaře, že mohu absolvovat pobyt ve tmě.
4. Netrpím žádnou nemocí, ani nejsem léčen(a) pomocí léků, které by mi bránily v pobytu ve tmě.
5. Prostudoval(a) jsem si internetové stránky www.lecba-tmou.cz a jsem seznámen(a) s podrobnostmi pobytu ve tmě prostřednictvím stránek, a/nebo při osobní rozmluvě.
6. Vím, že pobyt ve tmě probíhá v naprosté tmě. O začátku pobytu ve tmě si rozhoduji zhasnutím světla a kdykoli mohu opět rozsvítit světlo či zahradní chatku opustit.
7. Zavazuji se ihned ukončit pobyt ve tmě v případě, že se dostaví duševní, psychické či fyzické problémy či jakýkoli jiný důvod k ukončení pobytu ve tmě.
8. Nejsem pod vlivem omamných či psychotropních látek a zavazuji se tyto nepobírat před pobytem, ani v průběhu nájmu, ani bezprostředně po ukončení.
9. Rozumím tomu, že předčasné ukončení pobytu mi nevzniká nárok na vrácení dobrovolného příspěvku ani v poměrné části.
10. Souhlasím, že za své počínání a pobyt ve tmě nesu 100% odpovědnost a za případné jakékoliv škody na vnesených či odložených věcech, za případné následky či újmy, jak fyzické tak psychické, případně vzniklé z mého dobrovolného pobytu ve tmě zahradní chatce nemohou být vzneseny žádné požadavky na náhradu, ať již morální či finanční směrem k Průvodci.
11. Rozumím tomu, že termín pobytu ve tmě je mi potvrzen až po uhrazení rezervačního poplatku 1000 Kč.

Pravidla pro storna pobytů ve tmě

Snažíme se o maximálně vyrovnaný vztah vás praktikujících a nás průvodců ve smyslu, aby když se někdo objedná na pobyt ve tmě, tak aby také dorazil a neblokoval místo pro ostatní.

Někdy se stanou situace, že nemůžete přijet na pobyt ve tmě se složeným rezervačním poplatkem či objednaný dárkovým poukazem.

Ač se každou takovou situaci snažíme řešit individuálně, prosíme, abyste chápali, že praktikujících, co chtějí do tmy je mnohem více, než chatek na tmu.

Pokud nemůžete přijet, dejte nám to prosím vědět co nejdříve. Vždy vyhlásíme termín pro ostatní a pokud se obsadí, máte možnost vybrat si jiný pozdější termín, popř. vám vrátíme již zaplacené peníze.

Chápejte prosím, že když máte přijet v sobotu v 16 hodin a vy nám v poledne napíšete, že jste nastoupili do nové práce a že nemůžete přijet a chcete vrátit rezervační poplatek, tak chatka zůstane prázdná 🙁

Proto vás prosíme, než aby rezervační poplatek či dárkový poukaz propadl, řešte nemožnost nástupu co nejdříve, aby bylo možné chatku obsadit a domluvíme se na posunutí termínu a nebo vrácení peněz.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný pobyt ve tmě

Provozovatel pobytů ve tmě:

Prostor lásky s.r.o.
Lomec 61
28601 Čáslav
IČ: 05955891
Spisová značka: C 273699 vedená u Městského soudu v Praze

info@lecba-tmou.cz
+420 774 444 477