Podmínky pro pobyt ve tmě

Pravidla pro pobyt ve tměPraktikující plně souhlasí a respektuje v celém rozsahu níže uvedené podmínky provozu chatky pro pobyt ve tmě.

Základní pravidla pro pobyt ve tmě

1. Jsem plnoletý(á) a svéprávný(á) a nic mi nebrání k pobytu ve tmě v zahradní chatce bez oken a svém pobytu ve tmě jsem rozhodl(a) dobrovolně na základě svobodného rozhodnutí.
2. Všechny mnou poskytnuté informace jsou pravdivé.
3. Netrpím žádnou formou psychického onemocnění jako je klaustrofobie, schizofrenie, maniodeprese a dalších , které by mi bránily v pobytu ve tmě.
Pokud jsem někdy takovou nemocí trpěl(a) přikládám potvrzení od ošetřujícího lékaře, že mohu absolvovat pobyt ve tmě.
4. Netrpím žádnou nemocí, ani nejsem léčen(a) pomocí léků, které by mi bránily v pobytu ve tmě.
5. Prostudoval(a) jsem si internetové stránky www.lecba-tmou.cz a jsem seznámen(a) s podrobnostmi pobytu ve tmě prostřednictvím stránek, a/nebo při osobní rozmluvě.
6. Vím, že pobyt ve tmě probíhá v naprosté tmě. O začátku pobytu ve tmě si rozhoduji zhasnutím světla a kdykoli mohu opět rozsvítit světlo či zahradní chatku opustit.
7. Zavazuji se ihned ukončit pobyt ve tmě v případě, že se dostaví duševní, psychické či fyzické problémy či jakýkoli jiný důvod k ukončení pobytu ve tmě.
8. Nejsem pod vlivem omamných či psychotropních látek a zavazuji se tyto nepobírat před pobytem, ani v průběhu nájmu, ani bezprostředně po ukončení.
9. Rozumím tomu, že předčasné ukončení pobytu mi nevzniká nárok na vrácení dobrovolného příspěvku ani v poměrné části.
10. Souhlasím, že za své počínání a pobyt ve tmě nesu 100% odpovědnost a za případné jakékoliv škody na vnesených či odložených věcech, za případné následky či újmy, jak fyzické tak psychické, případně vzniklé z mého dobrovolného pobytu ve tmě zahradní chatce nemohou být vzneseny žádné požadavky na náhradu, ať již morální či finanční směrem k Průvodci.
11. Rozumím tomu, že termín pobytu ve tmě je mi potvrzen až po uhrazení zálohy.

Pravidla pro storna pobytů ve tmě

Snažíme se o maximálně vyrovnaný vztah vás praktikujících a nás průvodců ve smyslu, aby když se někdo objedná na pobyt ve tmě, tak aby také dorazil a neblokoval místo pro ostatní.

Někdy se stanou situace, že nemůžete přijet na pobyt ve tmě se složenou zálohou či objednaný dárkovým poukazem.

Ač se každou takovou situaci snažíme řešit individuálně, prosíme, abyste chápali, že potřebných praktikujících, co chtějí do tmy je mnohem více, než chatek na tmu.

Pokud nemůžete přijet, dejte nám to prosím vědět co nejdříve. Vždy vyhlásíme termín pro ostatní a pokud se obsadí, máte možnost vybrat si jiný pozdější termín, popř. vám vrátíme již zaplacené peníze.

Chápejte prosím, že když máte přijet v sobotu v 16 hodin a vy nám v poledne napíšete, že jste nastoupili do nové práce a že nemůžete přijet a chcete vrátit rezervační poplatek, tak chatka zůstane prázdná 🙁

Proto vás prosíme, než aby rezervační poplatek či dárkový poukaz propadl, řešte nemožnost nástupu co nejdříve, aby bylo možné chatku obsadit a domluvíme se na posunutí termínu a nebo vrácení peněz.

Platební a storno podmínky:

Termín je závazně rezervován po uhrazené celé částky na osobu a týden do týdne od rezervace a nebo alespoň zálohy na náš účet dle platebních údajů, jež vám pošleme do emailu.

Doplatek do plné částky je potřeba poslat na účet nejpozději 30 dní před nástupem na pobyt ve tmě.

Doplatek je možné uhradit formou měsíčního splátkového kalendáře, první platba následuje obvykle do konce měsíce, ve kterém byl pobyt ve tmě.

Nebude-li nám doručen splátkový kalendář nebo doplatek na účet nejpozději 30 dní před nástupem do tmy, termín tímto předáváme dalším potřebným a již zaplacená záloha propadá.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný pobyt ve tmě

Provozovatelé pobytů ve tmě:

Světlo ve tmě s.r.o.
Lomec 61, 28601 Úmonín – pošta Čáslav, IČ: 05955891
Spisová značka: C 273699 vedená u Městského soudu v Praze

Člověk ve tmě s.r.o.
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 21298823
Spisová značka: C 399717 vedená u Městského soudu v Praze

Světlo a tma s.r.o.
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 21298611
Spisová značka: C 138289 vedená u Krajského soudu v Brně

info@lecba-tmou.cz
+420 608 08 33 33, +420 774 444 477

Rezervace

Použitím těchto stránek souhlasíte s používáním cookies. více informací

Nastavení cookies na této stránce je nastavené na "povolit cookies" pro zachování uživatelské použitelnosti. Používáním těchto stránek souhlasíte s použitím cookies, pro schování hlášky o cookies, klikněte na tlačítko "Rozumím".

Zavřít