Podmínky pro pobyt ve tmě

Pravidla pro pobyt ve tměPraktikující plně souhlasí a respektuje v celém rozsahu níže uvedené podmínky provozu chatky pro pobyt ve tmě.

Základní pravidla pro pobyt ve tmě

1. Jsem plnoletý(á) a svéprávný(á) a nic mi nebrání k pobytu ve tmě v zahradní chatce bez oken a svém pobytu ve tmě jsem rozhodl(a) dobrovolně na základě svobodného rozhodnutí.
2. Všechny mnou poskytnuté informace jsou pravdivé.
3. Netrpím žádnou formou psychického onemocnění jako je klaustrofobie, schizofrenie, maniodeprese apod. a nikdy jsem netrpěl(a).
4. Netrpím žádnou nemocí, ani nejsem léčen(a) pomocí léků, které by mi bránily v pobytu ve tmě.
5. Prostudoval(a) jsem si internetové stránky www.lecba-tmou.cz a jsem seznámen(a) s podrobnostmi pobytu ve tmě prostřednictvím stránek, a/nebo při osobní rozmluvě.
6. Vím, že pobyt ve tmě probíhá v naprosté tmě. O začátku pobytu ve tmě si rozhoduji zhasnutím světla a kdykoli mohu opět rozsvítit světlo či zahradní chatku opustit.
7. Zavazuji se ihned ukončit pobyt ve tmě v případě, že se dostaví duševní, psychické či fyzické problémy či jakýkoli jiný důvod k ukončení pobytu ve tmě.
8. Nejsem pod vlivem omamných či psychotropních látek a zavazuji se tyto nepobírat před pobytem, ani v průběhu nájmu, ani bezprostředně po ukončení.
9. Rozumím tomu, že předčasné ukončení pobytu mi nevzniká nárok na vrácení dobrovolného příspěvku ani v poměrné části.
10. Souhlasím, že za své počínání a pobyt ve tmě nesu 100% odpovědnost a za případné jakékoliv škody na vnesených či odložených věcech, za případné následky či újmy, jak fyzické tak psychické, případně vzniklé z mého dobrovolného pobytu ve tmě zahradní chatce nemohou být vzneseny žádné požadavky na náhradu, ať již morální či finanční směrem k Průvodci.