Na základě Vašich dotazů jsme se dostali ke zveřejnění fotografií. Aktuálně si můžete prohlédnout, jak vypadá rekonstrukce svatyně pro terapii tmou. Postupně budeme přidávat další fotky a to jak svatyně, tak nádherného okolí.

Pobyt ve tmě bezpečně

Stavba lavičky, rybníček i video se zpíváním ptáčků :)

Fotky ze stavby severní svatyně v dubnu až červnu 2016.

Fotky svatyní terpaie tmou pro pobyty ve tmě v zimě 2015 / 2016.

Okolí terapie tmou u Kutné Hory

Stavba jižní svatyně v dubnu a květnu 2015

Rekonstrukce svatyně terapie tmou probíhající od května do června 2014.