Průvodce

Průvodce terapie tmou je někdy označován za terapeuta, avšak nemusí to tak být vždy. Průvodce pouze provádí praktikující pobytem ve tmě. Průvodce si pobyt ve tmě sám zažil a tak ví, čím praktikující prochází. Intenzita komunikace s průvodcem je možné od žádné až po hodinové rozhovory denně.