Melatonin

Je hormon produkovaný nadvěskem mozkovým při pobytu ve tmě. Jeho koncentrace se zvyšují při spánku a při pobytu ve tmě a 3. den dosahuje maximálních hodnot. Melatonin pomáhá k tomu, abychom si urovnali vše, co v sobě nosíme tzv. neprožité. V této době, která je tak rychlá, že si již nestačíme prožívat vše, co se nám děje, si ukládáme situace k prožítí “na potom”. Tyto situace a emoce pak nosíme v sobě a můžeme mít pocit, že něco hledáme, že nejsme kompletní, že se to sype apod. Melatonin s kombinací času při pobytu ve tmě právě pomáhá si tyto situace a emoce prožít a tím je s sebou přestat táhnout. Vysoké hladiny melatoninu dávají praktikujícímu také pocit jednoty, pokory a pochopení.