Slovník terapie tmou

m | p | s | t
Reset list
Praktikující -  Člověk, jež se rozhodl podstoupit terapii tmou svým pobytem ve tmě. Nejčastěji vejde do svatyně (chatky pro pobyt ve tmě), kde si obvykle týden užívá čas pro sebe bez rušení od okolí.
Průvodce -  Průvodce terapie tmou je někdy označován za terapeuta, avšak nemusí to tak být vždy. Průvodce pouze provádí praktikující pobytem ve tmě. Průvodce si pobyt ve tmě sám zažil a tak ví, čím praktikující prochází. Intenzita komunikace s průvodcem je možné od žádné až po hodinové rozhovory denně.